Recht op zorgtoeslag

Krijg ik zorgtoeslag? Heb ik recht op zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner in 2018 of 2017 aan de volgende voorwaarden voldoen:

U bent 18 jaar of ouder

U hebt een Nederlandse zorgverzekering

Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog in 2017 (uw inkomen niet hoger is dan € 27.012 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 33.764)

Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog in 2018 (uw inkomen niet hoger is dan € 28.000 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 35.000)

Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog in 2017 (max. vermogen hebben € 106.941 (voor alleenstaanden) of € 131.378 gezamenlijk (voor partners)

Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog in 2018 (max. vermogen hebben € 107.752 (voor alleenstaanden) of € 132.752 gezamenlijk (voor partners)

U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Aanvullende regels om zorgtoeslag te krijgen

In sommige situaties kunt u geen zorgtoeslag krijgen of gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als u militair bent. Als u woont of werkt buiten Nederland, kunt u soms ook zorgtoeslag krijgen:

een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;

een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Woont u in een ander land? Dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland.

Zorgtoeslag aanvragen?

Vraag nu uw maximale Zorgtoeslag aan!

Zorgtoeslag aanvragen